Tanárok

Név Tantárgy Tisztség Fogadóóra
Ágoston Éva Edina magyar nyelv és irodalom, etika osztályfőnök, vezetőpedagógus Kedd 11.00-11.45
Airault-Uri Andrea matematika, fizika osztályfőnök Péntek 10.00-10.45
Árva Monika Andrea orosz nyelv Hétfő 10.00-10.45
Balázs Mariann angol nyelv, matematika Szerda 12.00-12.45
Bán Piroska magyar nyelv és irodalom, rajz, délutáni foglakozások osztályfőnök, munkaközösségvezető, vezetőpedagógus Szerda 12.00-12.45
Bere Andrea magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret osztályfőnök, vezetőpedagógus Hétfő 10.00-10.45
Bereczky-Magyar Katalin földünk és környezetünk, természetismeret, testnevelés osztályfőnök, vezetőpedagógus Kedd 12.00-12.45
Béres Mária magyar nyelv és irodalom, matematika osztályfőnök, vezetőpedagógus Hétfő 09.00-09.45
Chrien Gábor rajz és vizuális kommunikáció, művészeti technikák, művészettörténet, mozgóképkultúra osztályfőnök Csütörtök 09.00-09.45
Csont Edina Katalin testnevelés és sport vezetőpedagógus Kedd 08.00-08.45
Csorba Erzsébet Jolán magyar vezetőpedagógus
Csorbáné Bánfalvi Márta német osztályfőnök, a német munkacsoport vezetője, intézményi tanács tagja Csütörtök 09.00-09.45
Dobos Eszter matematika, ének osztályfőnök, vezetőpedagógus Szerda 09.00-09.45
Dobos Zoltánné hon- és népismeret igazgatóhelyettes, vezetőpedagógus Kedd 08.00-08.45
Dr. Dobány Zoltánné magyar nyelv és irodalom Hétfő 13.00-13.45
Dr. Juhászné Molnár Tünde testnevelés és sport, vizuális kulúra, délutáni foglalkozások
Dr. Komáromi István földrajz igazgató, címzetes főiskolai docens, vezetőpedagógus külön kiírás szerint
Dr. Pethőné Zaturecky Tünde magyar nyelv és irodalom, technika és életvitel osztályfőnök, vezetőpedagógus, osztályfőnöki munkaközösség vezetője Péntek 10.00-10.45
Drotár Nikolett földrajz, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Dubóczkiné Urbán Erzsébet angol osztályfőnök Péntek 09.00-09.45

1 / 6 oldal Elemek száma

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2017 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel