A HIT gyülekezetének tájékoztató levele

Kategória: Hitoktatás, 2019. március 27., szerda

RÖVID ISMERTETŐ A HIT GYÜLEKEZETE HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRÓL

A Biblia a kereszténység alapja, és egyben az európai kultúra egyik oszlopa, s mint ilyen, hazánkban az általános műveltség része. Ebből fakadóan a Hit Gyülekezete általános iskolai hit- és erkölcstanóráinak tanterve nem csupán az egyház tagjainak gyermekeihez szól: az órák tananyagát úgy alakítottuk ki. hogy bármilyen világnézetű, akár nem hívő. nem vallásos szülők gyermekei számára is igazán hasznos legyen. Nem felekezeti elkötelezettségű hittant, hanem általános bibliaismeretet kívánunk tanítani.

Meggyőződésünk szerint a Szentírás történetei, tanításai és költészete önmagáért beszél: a bibliai elbeszélések civilizációnk egyetemes fundamentumaival ismertetik meg a tanulókat. A bibliai történeteket minden korosztály számára érthető szinten törekszünk átadni, ezáltal a gyermekek képesek lesznek maguk is kreatív módon levonni a számukra aktuális erkölcsi tanulságokat, következtetéseket - mindez pedig kiegészül közös munkával, beszélgetésekkel.

Célunk, hogy a fiatalok megismerjék és megszeressék a Bibliát, az abban szereplő hősök példaképként szolgáljanak számukra, történeteikből erkölcsi és életvezetési tanácsokat meríthessenek egész életükben. Ez a szemlélet hiányzik mind a mai oktatásból, mind a média világából. Óráink döntően kis csoportokban, sokszor néhány fővel zajlanak, ami lehetővé teszi, hogy a foglalkozások a diákok egyéni képességeinek, érdeklődési körének megfelelően folyjanak. Egyházunk bibliaoktatását felekezettől függetlenül minden érdeklődő gyermek számára javasoljuk: nincs semmilyen hitélettel kapcsolatos elvárás sem az óráinkon, sem azon kívül. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a Hit Gyülekezete hitoktatói által tanított hit- és erkölcstan tárgynak nem célja a gyermekek betérítése egyházunkba, ezért is ajánljuk egyházunk hit- és erkölcstanóráit felekezeti hovatartozástól függetlenül minden érdeklődő figyelmébe.

Teológus, illetve pedagógus végzettségű hitoktatóink az alapoktól indulva, minden korcsoportot a maga szintjén vezetnek be az Ó- és Újszövetség izgalmas világába. Az alsó tagozaton a diákok a Bevezetés a Biblia világába 1-4 munkatankönyv-sorozat segítségével kezdik meg a hit- és erkölcstan tanulását. A felső tagozaton egy, a teljes Szentírást (Ó- és Újszövetséget) hitelesen átfogó tankönyvsorozat, A Biblia világa 1-4 használatával vezetjük újra át a diákokat a Biblián, már magasabb szinten.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

További információt az oktatásunkról a www.hiteserkolcstan.hu honlapon olvashat, vagy felteheti kérdéseit a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címen keresztül.

Hit Gyülekezete

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2020 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel