Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny szóbeli fordulója

Kategória: Versenyek, 2018. március 14., szerda

A szóbeli verseny időpontja: 2018. április 27. péntek 11 óra
Regisztráció: 10 órától 10 óra 45 percig.

Az 5-6. osztályosok közül az írásbeli fordulón elért eredmény alapján az 1-10. helyezettek kaptak meghívást az eredményhirdetésre.

A szóbeli fordulóra és az eredményhirdetésre meghívott tanulók, iskolák, felkészítő tanárok

További eredmények az írásbeli fordulón.

 

A szóbeli verseny helyszíne: NYE Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

A szóbeli forduló anyaga:

- Hallott szöveg értése: igaz-hamis állítás, szöveg kiegészítése/válasz kérdésekre.

- Témakifejtés képből kiindulva.

Társalgási témák:

- 7. osztály:
család, lakás, iskola, napirend, étkezés, vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek)

- 8. osztály:
család, lakás (házimunkák), iskola, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), ünnepek (családi), utazás, orvosnál,

- 9. osztály:
család, lakás (házimunkák), iskola, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport, mozi, film, televízió), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), ünnepek (családi), utazás (nyaralás), orvosnál, Franciaország – Párizs,

- 10. osztály:
család, lakás (házimunkák), iskola (nyelvtanulás), napirend, étkezés (étteremben), vásárlás (online vásárlás), szabadidő (olvasás, zene, sport, mozi, film, televízió), telekommunikáció (mobiltelefon, internet), évszakok (klímaváltozás), ünnepek (típusai), utazás (nyaralás), orvosnál, Franciaország – Párizs.

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 16 óra 30 perc

A szóbeli forduló menete

A verseny ideje alatt a résztvevők és kísérőik ellátásban részesülnek (ebéd, uzsonna, üdítő, pogácsa). A verseny megnyitóján megismerkednek a zsűri tagjaival, és minden információt megkapnak a verseny menetével kapcsolatban.

A szóbeli forduló első részében a tanulók hallás utáni értését mérjük magnóról hallgatott szövegek értésével. Minden kategóriában 2 szöveget hallgatnak meg a versenyzők. Az egyik szöveggel kapcsolatban állításokról kell eldönteni, hogy igazak vagy hamisak. A második szövegnél kérdésekre kell válaszolni, vagy lyukas szöveget kell kiegészíteni a hallott szöveg alapján. Mindkét szöveget kétszer hallgatják meg a versenyzők, és kapnak 1-1 percet a feladat megoldására az első és második meghallgatás után is.

A szóbeli forduló második részében a versenyzők évfolyamonként külön zsűri előtt adnak számot szóbeli kifejezőkészségükről, kommunikációs készségükről. A 2 tagú zsűri rövid bevezető beszélgetést kezdeményez (ismerkedés, pozitív légkör megteremtése a cél), utána a versenyző két tematikus képet húz, amelyekből az egyiket kiválasztja, és abból kiindulva beszél a témáról. A zsűri tagjai kérdéseket tesznek fel, mellyel irányítják a kommunikációt és meggyőződnek a versenyző nyelvtudásáról.

A verseny után ünnepélyes eredményhirdetésen oklevelet, jutalomkönyvet és tárgyjutalmat kapnak a versenyzők és felkészítőik.

Értékelési eljárások

Az élő idegen nyelv tanulásában alapvető szerepe a motivációnak, az érdeklődés felkeltésének és fenntartásának van. Ezt az elvet tartjuk szem előtt a versenyzők értékelésekor. Az értékelés legalapvetőbb funkciója : visszajelzést adni arról, hogy a tanulók az ismeretek-készségek elsajátításában, az adott időpontban éppen hol tartanak.

Az írásbeli fordulón az elbírálás minden versenyző esetén azonos feladatok és azonos javítási útmutató alapján történt. Maximum 50 pontot érhettek el a versenyzők. Korcsoportonként a legtöbb pontot elért maximum 16/17 tanuló jutott tovább a 2. fordulóba.

A szóbeli fordulón az értékelés előre tisztázott kritériumrendszer alapján történik, hogy a szubjektív elemeket minél jobban ki lehessen küszöbölni. Az értékelés szempontjai: hallott szöveg értése, szókincs, nyelvhelyesség, kiejtés és intonáció, a zsűri kérdéseinek és közléseinek megértése. Területenként a zsűri maximum 10-10 pontot ad. Így a szóbeli fordulón is 50 pont a maximum.

A végeredményt a versenyző írásbeli és szóbeli eredményének összesítése alapján hirdeti a zsűri.

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2019 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel