Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny szóbeli fordulója

Kategória: Versenyek, 2019. február 26., kedd

A szóbeli verseny időpontja: 2019. március 29., péntek 11 óra.
Regisztráció: 9 óra 45 perctől 10 óra 45 percig.

Az 5-6. osztályosok közül az írásbeli fordulón elért eredmény alapján az 1-10. helyezettek kaptak meghívást az eredményhirdetésre.

A szóbeli fordulóra és az eredményhirdetésre meghívott tanulók, iskolák, felkészítő tanárok

További eredmények az írásbeli fordulón.

 

A szóbeli verseny helyszíne: NYE Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

A szóbeli forduló anyaga:

- Hallott szöveg értése: igaz-hamis állítás/három lehetőség közül választás, szöveg kiegészítése/válasz kérdésekre.

- Tantervi követelményeknek megfelelő téma kifejtése képből kiindulva.

Társalgási témák:

- 7. osztály:
család, lakás, iskola, napirend, étkezés, vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek),

- 8. osztály:
család, lakás (házimunkák), iskola, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), ünnepek (családi), utazás, orvosnál,

- 9. osztály:
A csoport: család, lakás, iskola, napirend, étkezés, vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek),
B csoport: család, lakás (házimunkák), iskola, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport, mozi, film, televízió), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), ünnepek (családi), utazás (nyaralás), orvosnál, Franciaország – Párizs,

- 10. osztály:
A csoport: család, lakás (házimunkák), iskola, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), ünnepek (családi), utazás, orvosnál,
B csoport: család, lakás (házimunkák), iskola (nyelvtanulás), napirend, étkezés (étteremben), vásárlás (online vásárlás), szabadidő (olvasás, zene, sport, mozi, film, televízió), telekommunikáció (mobiltelefon, internet), évszakok (klímaváltozás), ünnepek (típusai), utazás (nyaralás), orvosnál, Franciaország – Párizs.

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 16 óra 30 perc

A szóbeli forduló menete

A verseny ideje alatt a résztvevők és kísérőik ellátásban részesülnek. A verseny megnyitóján megismerkednek a zsűri tagjaival, és minden információt megkapnak a verseny menetével kapcsolatban.

A szóbeli forduló első részében a tanulók hallás utáni értését mérjük magnóról hallgatott szövegek értésével. Minden kategóriában 2 szöveget hallgatnak meg a versenyzők. Az egyik szöveggel kapcsolatban állításokról kell eldönteni, hogy igazak vagy hamisak, vagy három lehetőség közül kell kiválasztani a helyes választ. A második szövegnél kérdésekre kell válaszolni, vagy szöveget kell kiegészíteni a hallott szöveg alapján. Mindkét szöveget kétszer hallgatják meg a versenyzők, és kapnak 1-1 percet a feladat megoldására az első és második hallgatás után is.

A 9. évfolyam A csoportba nevező tanulók a 7. évfolyamosokkal azonos hanganyagot hallgatnak.

A 10. évfolyam A csoportba nevező tanulók a 8. évfolyamosokkal azonos hanganyagot hallgatnak.

A szóbeli forduló második részében a versenyzők évfolyamonként külön zsűri előtt adnak számot szóbeli kifejezőkészségükről, kommunikációs készségükről. A 2 tagú zsűri rövid bevezető beszélgetést kezdeményez (ismerkedés, pozitív légkör megteremtése a cél), utána a versenyző két tematikus képet húz, amelyekből az egyiket kiválasztja, és abból kiindulva beszél a témáról. A zsűri tagjai kérdéseket tesznek fel, mellyel irányítják a kommunikációt és meggyőződnek a versenyző nyelvtudásáról.

A 9. évfolyam A csoportba és a 9. évfolyam B csoportba nevező tanulók azonos zsűri előtt versenyeznek, de a két csoport értékelése külön történik.

A 10. évfolyam A csoportba és a 10. évfolyam B csoportba nevező tanulók azonos zsűri előtt versenyeznek, de a két csoport értékelése külön történik.

A verseny után ünnepélyes eredményhirdetésen oklevelet, jutalomkönyvet és tárgyjutalmat kapnak a versenyzők és felkészítőik.

Értékelési eljárások

Az írásbeli fordulón az elbírálás minden versenyző esetén azonos feladatok és azonos javítási útmutató alapján történt. Maximum 50 pontot érhettek el a versenyzők. Korcsoportonként a legtöbb pontot elért maximum 17/18 tanuló jutott tovább a 2. fordulóba.

A szóbeli fordulón az értékelés előre tisztázott kritériumrendszer alapján történik. Az értékelés szempontjai: hallott szöveg értése, szókincs, nyelvhelyesség, kiejtés és intonáció, a zsűri kérdéseinek és közléseinek megértése. Területenként a zsűri maximum 10-10 pontot ad, így a szóbeli fordulón is 50 pontot lehet szerezni.

A végeredményt a versenyző írásbeli és szóbeli eredményének összesítése alapján hirdeti a zsűri.

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2019 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel