Információk az Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny írásbeli fordulójáról

Kategória: Versenyek, 2019. január 25., péntek

Az írásbeli forduló időpontja: 2019. január 29., kedd, 14 óra

A feladatlapokat 2019. január 28-án juttatjuk el az iskolákba a nevezési lapon feltüntetett email címre. A feladatlapok nyomtatása, és a versenyzők létszámának megfelelő számú sokszorosítása a versenyre nevező tanuló iskolájában történik. A verseny kezdetéig az intézmény vezetője felel a feladatlapok elhelyezéséért.

A versenyzők saját iskolájukban, segédeszköz használata nélkül, nem francia szakos tanár felügyelete mellett, nyugodt körülmények között, a rendelkezésre álló idő szabad felhasználásával írják meg az 1. forduló feladatlapját. Az ülésrend kialakításánál figyelni kell arra, hogy az azonos feladatlapot megoldó versenyzők ne üljenek egymás mellett!

A megoldásra 90 perc áll a versenyzők rendelkezésére. A feladatok megoldásához magyar nyelvű utasítást kapnak a tanulók.

Csak a kék vagy fekete tollal kitöltött feladatlapokat tudjuk elfogadni. Kérjük, hogy az 5. osztályosok színes ceruzát is vigyenek magukkal a versenyre.

A feladatlapok javítóinak kérése, hogy olvasható legyen az írás, lehúzgálás, átírkálás és olvashatatlan írás esetén nem tudnak pontot adni a feladatra. Ezért kérjük, hogy hívják fel a tanulók figyelmét az esztétikus, átgondolt munkára ! Javaslat : szövegalkotás esetén külön lapon dolgozhatnak a tanulók, de a rendelkezésre álló időben át kell másolniuk a szöveget a feladatlapra, mert csak az pontozható ! Csak a feladatlapot kell a versenyzőktől beszedni, és csak azt kell beküldeni!

A javítatlan feladatlapokat a versenyt szervező intézmény címére a versenyt követő napon (2019. január 30. szerda) elsőbbségi küldeményként kell postára adni:
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Nagyné Mussó Judit 4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12.

Az írásbeli fordulón az elbírálás minden versenyző esetén azonos, kategóriánként azonos feladatok és azonos javítási útmutató alapján történik. Maximum 50 pontot érhetnek el a versenyzők.

Az írásbeli fordulón legeredményesebben szereplő 7-10. osztályos tanulók – kategóriánként 16 tanuló (pontazonosság esetén 9-10. évfolyamon maximum 18 tanuló) - kapnak meghívást a szóbeli fordulóra. A döntőbe jutók 2019. február 28-ig kapnak értesítést. Ebben a levélben pontos tájékoztatást kapnak a verseny 2. fordulójával kapcsolatban.

Az 5-6. osztályosok közül az 1-10. helyezettek vesznek részt a szóbeli forduló napján rendezett díjátadó ünnepségen. Azok a versenyzők, akik a 2. fordulóra, illetve az eredményhirdetésre nem kapnak meghívást, 2019. február 28-tól a szervező intézmény honlapján (www.eotvos.nye.hu) tájékozódhatnak az írásbeli fordulón elért eredményükről.

A szóbeli forduló időpontja: 2019. március 29. (péntek) 11 óra

Helyszíne: Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12.

Eredményes felkészülést kívánunk!

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2019 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel